octaplas LG®

Proteiny lidské plazmy specifické podle krevní skupiny AB0

octaplas LG® je lidská plazma směsná virově inaktivovaná.

Lidská plazma je tekutá součást lidské krve, která přenáší buňky.

Obsahuje proteiny lidské plazmy, které jsou důležité pro zachování běžných koagulačních charakteristik a používá se stejným způsobem jako běžná čerstvě zmrazená plazma (FFP).

octaplas LG® napomáhá v případě komplexního nedostatku koagulačních faktorů, který může být zapříčiněn náhlým selháním jater nebo masivní transfuzí. Může být podán i v mimořádných situacích, kdy není k dispozici koncentrát koagulačního faktoru (např. faktor V nebo XI) nebo v případě, že není možné provést laboratorní diagnostiku.

Co octaplas LG® obsahuje:

  • Léčivými látkami jsou proteiny lidské plazmy specifické podle krevní skupiny AB0; vak o objemu 200 ml obsahuje 9-14 g (45 - 70 mg/ml).

  • Dalšími složkami jsou: dihydrát natrium-citrátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného a glycin.

Jak octaplas LG® vypadá:

  • je dodáván jako infuzní roztok o objemu 200 ml

  • velikost balení 1 a 10 vaků

  • zmrazený roztok je (mírně) nažloutlý.

Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht, Belgie

-

Propagační materiál na akci Pracovní dny v Transfuzním lékařství: klikněte zde

octaplas LG® 45-70mg/ml inf sol 1x200ml, registrační č. 75/266/16-C

PIL: klikněte zde

Dodáván do ČR: ano