Kdo jsme

Jsme světově největší soukromě vlastněný a nezávislý zpracovatel plazmy

Octapharma je rodinná, globální zdravotnická společnost založena v roce 1983 se sídlem ve švýcarském Lachenu. Naše produkty jsou k dispozici ve 118 zemích a každý rok osloví stovky tisíc pacientů. Zaměřujeme se na tři terapeutické oblasti: hematologii, imunoterapii a intenzivní péči.

Octapharma je jedním z největších výrobců lidských proteinových produktů. Vyvíjí a vyrábí léky (na bázi lidských proteinů z lidské plazmy pocházející z našich vlastních center pro dárcovství plazmy a dalších externích zdrojů), a přípravky (vyráběné rekombinantní technologií z lidských buněčných linií).

Zaměstnání v Octapharmě

Octapharma se zaměřuje na dlouhodobý úspěch a uznává hodnotu týmové práce. Máme multikulturní pracovní prostředí plné vysoce angažovaných lidí různého původu a talentu.

Octapharma vize

“Naše vášeň nás vede k tomu, abychom přinášeli nová řešení v oblasti zdraví a zkvalitňování lidských životů. "Toto je naše vize a náš hlavní cíl."

Wolfgang Marguerre
Předseda a výkonný ředitel skupiny Octapharma

Octapharma mise

“Naší misí je bezpečné a optimální využití lidských proteinů, stále investujeme do udržitelného růstu, abychom pomohli ještě více lidem v nouzi.”

Tobias Marguerre
Jednatel společnosti, 
Octapharma Nordic AB

Octapharma hodnoty

Naše společnost ctí pět přijatých hodnot: Odpovědnost, integritu, udávání směru-vizí-cílů, udržitelnost a podnikavost - které budou i nadále řídit všechna naše rozhodnutí, jednání a kroky.

Globalní vedení společnosti

Seznamte se s naším vedením společnosti